Title BlockChain sistemų mastelio keitimo savybių tyrimas taikant agentais grįstą modeliavimą
Investigation of the blockchain systems’ scalability features using the agent based modelling
Authors Aleksas Šulnius
Publication date 2017
Abstract [lit] BlockChain sistemų mastelio keitimo savybių tyrimas taikant agentais grįstą modeliavimą. BlockChain technologijos išradimas dažnai lyginamas su interneto išradimu. Kartu yra pripažįstama, kad BlockChain šiuo metu išgyvena fazę prilyginamą ankstyvajam interneto veikimo laikotarpiui. Dar tik bus išrastos priemonės, metodologijos, patvirtintos tvarkos ir teisinis reglamentavimas leisiantis BlockChain technologijai būti pritaikytai finansinių, reguliacinių, socialinių klausimų sprendimui. Neilga BlockChain istorija parodė, kad priimami neteisingi fundamentalūs BlockChain plėtros sprendimai lemia didžiulius finansinius ir reputacinius tam tikrų platformų nuostolius. Kartais per vėlai pastebėtos techninės klaidos lemia net atskirų BlockChain platformų ir bendruomenių išnykimą. Šiame darbe nagrinėjamos galimybės iš anksto įvertinti tam tikrų BlockChain architektūrinių spendimų įtaką platformų veikimo parametrams. Šiame darbe tiriamos galimybės pasinaudoti agentais grįsto modeliavimo principais tokių sistemų modeliavimui. Konkrečiai tiriant BlockChain platformų mastelio keitimo savybes. Darbe yra siūloma BlockChain platformų modeliavimo agentais metodika. Pagrindiniai metodikos principai yra išbandomi su populiariausia BlockChain realizacija BitCoin. Modelis yra validuojamas pasiremiant su BitCoin platforma atliktais mastelio keitimo eksperimentais.
Abstract [eng] Investigation of the BlockChain Systems’ Scalability Features using the Agent Based Modelling. BlockChain currently is in the spotlight of all the FinTech industry. This technology is being called revolutionary, ground breaking, disruptive and even the WEB 3.0. On the other hand it is widely agreed that the BlockChain is in its early stages of development. In its current state BlockChain is in similar position that the Internet was in the early nineties. In order for this technology to gain mainstream adoption in the financial, regulatory and social sectors, new frameworks, methodologies and legal systems need to be developed. During its short history BlockChain has already received several major blows to its reputation when ingenious decisions were made concerning several BlockChain platforms’ fundamental architectural principles. This paper investigates how the impact of different decisions’ could be modeled in advance, to be able to foresee possible risks and their outcomes. In this work the agent based modelling is proposed for the modeling of the BlockChain systems. Model, simulating the BitCoin scalability features is developed. Also this model is validated with the help of already performed real life BitCoin scalability experiments.
E. documents Download