1. Asmenų, lankančių sveikatinimo klubus, fizinio aktyvumo įtaka psichinei sveikatai
  2. Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, požiūris į specialistų teikiamą pagalbą