1. Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas
 2. Epistolary Discourse of Juozas Tumas-Vaižgantas
 3. Galactic structure and star formation in the vicinity of H II region Sh2-205
 4. Galaktikos struktūra ir žvaigždėdara H II srities Sh2-205 aplinkoje
 5. Inkstų akmenų ir biologinių skysčių tyrimas virpesinės spektrometrijos ir mikroskopijos metodais
 6. Investigation of the spectrum for Sturm–Liouville problem with a nonlocal integral boundary condition
 7. Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas
 8. On the stability of finite difference schemes for hyperbolic equation with nonlocal integral boundary conditions
 9. STDP Learning of Spatial and Spatiotemporal Patterns
 10. STDP mokymo taikymas erdvinėms bei erdvinėms-laikinėms struktūroms atpažinti. Daktaro disertacijos santrauka
 11. Vibrational spectroscopy and microspectroscopic imaging of urinary stones and biological fluids
 12. Weak approximations of Heston model by discrete random variables
 13. Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas